Hai năm sau…

Ngày mai anh mang tờ giấy này về trả mẹ:

Tốt nghiệp1

Người ta đọc tên anh này (đoán thế :))

tốt nghiệp 4

Rồi tiệc mừng, rượu ngon…

tốt nghiệp 5 tốt nghiệp 3

Anh Thạc Sỹ trông cũng oách xà lách ra phết nhỉ.

Tốt nghiệp2

Có phần gầy hơn trước lúc lên đường. Chứng tỏ tụi tư bổn nuôi không bằng mẹ nuôi ở nhà 🙂

Con xong, bố mẹ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Con đường phía trước là của con.

Chúc con VẠN SỰ TỐT LÀNH!